REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Od dzisiaj przemieszczając się po drogach, musimy pamiętać o trzech ważnych zmianach w przepisach.

Nim wyruszymy dzisiaj do pracy, powinniśmy zapoznać się ze zmianami w Prawie o ruchu drogowym, które dzisiaj od północy zaczęły obowiązywać. 

Pierwsza ze zmian dotyczy ujednolicenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę. Obowiązywać przestaje zatem przepis z 2004 roku rozróżniający dwie dozwolone prędkości w terenie zabudowanym w porze nocnej (godziny 23.00-5.00), czyli 60 km/h oraz za dnia (godziny 5.00-23.00) 50 km/h. Jak tłumaczą ustawodawcy, na podstawie przeprowadzonych przez nich analiz wynika, że obniżenie dozwolonej prędkości o 10 km/h w znacznej mierze skróci długość hamowania pojazdu, co będzie miało wpływ na zmniejszenie skutków zdarzenia drogowego.

 

Druga zmiana dotyczy rażącego przekraczania prędkości o ponad 50 km/h. Obowiązujący od 2015 roku art. 135 Pord mówi:

Art.135 Prawo o ruchu drogowym:
1.      Policjant: […]
1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub[...]

Od 1 lipca do powyższego przepisu zostanie dodany zapis o obowiązku zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem przez policjanta w razie przekroczenia prędkości również w terenie niezabudowanym. Tak jak dotychczas, kierowca będzie mógł przez kolejne 24 godziny od zatrzymania prawa jazdy poruszać się na otrzymanym od policjanta pokwitowaniu.

 

Ostatnia, najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich obowiązujących od dzisiaj zmian, dotyczy zachowania kierowców w rejonie przejścia dla pieszych. Aktualnie art. 26 Pord ma następującą treść:

Prawo o ruchu drogowym:
Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

 Przyjrzyjmy się zatem, jak będzie brzmiał zapis zmodyfikowanego przepisu:

"Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu."

 

Wiele dyskusji w mediach dotyczyło kształtu nowych przepisów, a głównie jednego z nich, czyli obowiązku ustępowania pierwszeństwa pieszym zbliżającym się do przejścia dla pieszych, wzorem wielu innych krajów. Głębsza analiza nowego brzmienia artykułu 26 Pord nie nakłada takiego obowiązku! W dotychczas obowiązujących przepisach "osobą chronioną" jest tylko pieszy znajdujący się na przejściu. Znowelizowana ustawa dodaje także to tego zakresu pieszego wchodzącego na to przejście. Jak widać, przepis ten nie mówi nic o osobach czekających na przejście, lub zbliżających się do niego.

W kwestii poruszania się samych pieszych po przejściach dla pieszych wiele się nie zmieni. I tak jak powyższy artykuł 26 Pord nie zezwala im na beztroskie wtargnięcie na jezdnię, tak jak dotychczas będą musieli zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia i wchodzenia na jezdnię. Dlatego przed wejściem na przejście najlepiej schować telefon czy inne urządzenia elektroniczne, aby nasze skupienie na bezpiecznym przejściu przez jezdnię było jak największe.

 

Aktualizacja:

Wymienione wyżej zmiany nie zaczną obowiązywać od dzisiaj. Wydłużyły się prace nad ich ostatecznym kształtem, a sam projekt ustawy jeszcze nie trafił do sejmu. Wobec tego w mocy pozostają dotychczasowe przepisy.

 

Ż997

 

 

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE