Reklama

REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W niedzielę 26 stycznia

ok. godziny 15:40 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pełniący służbę na ul. Zielonej w Węgierskiej Górce, zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego kierującego pojazdem marki Lublin. Podczas kontroli przebiegu pojazdu policjanci zauważyli nieścisłość w kwestii przebiegu samochodu. Przyczynę tego stanu rzeczy wykaże teraz policyjne dochodzenie i od jego wyników zależeć będzie los 34-latka.

Przypominamy, że od 1 stycznia br. policjanci podczas kontroli drogowej każdego pojazdu spisują jego przebieg. Jeżeli zanotowana wartość jest niższa od wcześniej zapisanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wówczas policja kieruje sprawę do prokuratury, w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 306a Kodeksu Karnego. Kara za jego popełnienie to nawet 5 lat pozbawienia wolności! Jak poinformował nas Oficer Prasowy KPP w Żywcu, opisany wyżej przypadek to nie pierwszy w tym miesiącu w naszym regionie. Tylko do 9 stycznia odnotowano już 3 takie sytuacje.

 

Art. 306a. KK

Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

§ 1.
Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2.
Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

 

Źródło:
Oficer Prasowy KPP

Ż997

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE